Archive | April, 2013
Link

http://www.youtube.com/watch?v=s14uYjArLDU&playnext=1&list=PL2289EAED5971B27B&feature=results_main

9 Apr

http://www.youtube.com/watch?v=s14uYjArLDU&playnext=1&list=PL2289EAED5971B27B&feature=results_main

3 Apr

1. Ես ունեմ երկու աշխարհ մութ ու լույս: Երբ ես տխուր եմ գտնվում եմ մութ աշխարհում, իսկ երբ ուրախ եմ ապա գտնվում եմ լույս աշխարհում:
2. Պետք է լինել ավելի պարզ, շիտակ ու ամեն ինչ լավ կլինի: