Archive | March, 2013
20 Mar


1.Եթե այսպես չվերջանար ինչպես կվերջանար գրիր 2-5 նախադասությամբ:
2.Նկարագրիր պույպույ մկնիկին ինչ ձեվի եր:
3.Քո կարծիքով դու նման եիր պույպույ մկնիկին: